تقویم رومیزی نفیس ایران | تقویم رومیزی 1400

 

تقویم رومیزی نفیس ایران

نوع پایه: سخت با روکش سلفون مات

تعداد صفحات: 26 صفحه (13 فرم)

قطع پایه: طول 23، ارتفاع 16

قطع گلاسه: 22.5 در 12

فضای تبلیغات: 4 در 23

کاغذ: گلاسه 250 گرم

قابلیت: چاپ اختصاصی

 تقویم رومیزی نفیس ایران

ارسال نظر