تقویم رومیزی فانتزی شعرا | تقویم رومیزی 1400 | تقویم رومیزی

 

 

تقویم رومیزی فانتزی شعرا
تقویم رومیزی فانتزی شعرا

نوع پایه: سخت با روکش سلفون مات

تعداد صفحات: 26 صفحه (13 فرم)

قطع پایه: طول 20، ارتفاع 16

قطع گلاسه: 18.5 در 12

فضای تبلیغات: 3.5 در 18

کاغذ: گلاسه 250 گرم

قابلیت: چاپ اختصاصی

تقویم رومیزی فانتزی شعرا -1
تقویم رومیزی فانتزی شعرا - 2
ارسال نظر