تقویم رومیزی احسان | تقویم رومیزی 1400

 

تقویم رومیزی برگه یادداشتی احسان

نوع پایه: MDF و پلاستیک سخت

تعداد صفحات: 26 صفحه (13 فرم)

قطع پایه: طول 20، ارتفاع 15.5

قطع گلاسه: 11 در 15.5

فضای تبلیغات: 5 در 11

کاغذ: گلاسه 250 گرم

قابلیت: چاپ اختصاصی

حک لیزر، نصب پلاک

 ehsan0
  تقویم رومیزی برگه یادداشت دار احسان
 

 

ارسال نظر