تقویم رومیزی اختصاصی | تقویم رومیزی 99 | تقویم رومیزی اختصاصی 99

تقویم رومیزی اختصاصی

تقویم رومیزی را می توان یکی از مهمترین نوع هدایای تبلیغاتی که مخاطبان خاص خود را دارد برشمرد. یکی از مهمترین خصوصیاتی که تقویم رومیزی را پر مصرف تر و خرید تقویم رومیزی را بیشتر کرده است، قابلیت ملاحظه آن در هر مکان و زمانی به راحتی است.

مثلا میتوان براحتی تقویم رومیزی را روی میز قرار داد و در مواقع لزوم آن را مشاهده کرد و روزهای تعطیل و غیر تعطیل و برنامه های روزانه را براحتی مشاهده نمود.

تقویم رومیزی اختصاصی
تقویم رومیزی اختصاصی - 2

 

ارسال نظر