تقویم پالتویی ترمو | تقویم پالتویی چرم | تقویم چرم 1400

سررسید پالتویی ترمو فنر 1400

سررسید پالتویی ترمو دوختی 1400

نوع جلد: سخت با روکش ترمو

صفحات: دوروز در یک صفحه

قطع: پالتویی (8.5 در 16)

صحافی دوخت با کیفیت تضمینی

کاغذ تحریر 70 گرم خارجی

168 صفحه

 

سررسید پالتـــویی ترمــو فنـــر 1400

صفحات داخلی: گلاسه با چاپ 4 رنگ

جلد: سخت با روکش ترمو

قطع: پالتویی (8.5 در 16)

گلاسه 115 گرم خارجی

صحافی فنر با کیفیت تضمینی

128 صفحه

ارسال نظر