تقویم پالتویی ترمو | تقویم پالتویی چرم | تقویم چرم 1400

 

تقویم پالتویی ترمو دوختی

نوع جلد: جلد سخت با روکش ترمو

قطع: پالتویی

اندازه: 8.5 در 16

نوع: دو روز در یک صفحه

رنگ: صفحات داخـــلی دورنگ

کاغذ: تحریر 70 گرمی خارجی

تعداد صفحات: 168 صفحه

صحافی: دوخت با کیفیت تضمینی

تقویم پالتویی دوختی جلد ترمو

 

 

تقویم پالتویی ترمو فنری

نوع جلد: جلد سخت با روکش ترمو

قطع: پالتویی

اندازه: 8.5 در 16

نوع: یک هفته در دو صفحه

رنگ: چهار رنگ

کاغذ: گلاسه

تعداد صفحات: 128 صفحه

صحافی: دوخت با کیفیت تضمینی

تقویم پالتویی فنری جلد ترمو

 

ارسال نظر