برچسب ها: طراحی حرفه ای

کتاب رنگ آمیزی گامبالوها

کتاب رنگ آمیزی ماسک جادویی

سررسید وزیری سلفونی | سررسید وزیری | سررسید ارزان | سررسید 1400

مزایای همکاری با نشر پیک فدک | سررسید 1400 | سالنامه 1400

...

انواع صحافی سررسیدها | سررسید 1400

صحافی دوخت: در صحافی دوخت سررسید برگه های تاخورده ی فرم های چاپ به هم دوخته شده و به جلد سررسید متصل می شوند. این نوع صحافی رایج ترین نوع صحافی سررسید است و قیمت مناسبی هم دارد ولی با توجه به زمانی که صحاف برای انجام آن گذاشته و موادی که استفاده شده ممکن است کیفیت بسیار بالا یا بسیار پایین داشته باشد....

انواع سررسید بر اساس نوع کاغذ | سررسید 1400

کاغذ سررسید

کاغذ تحریر: کاغذ تحریر با گرماژ 70 گرم رایج ترین کاغذ مورد استفاده در سررسید می باشد که رنگ مغزی آن سفید بوده و بر روی آن طرح سررسید چاپ می گردد....

صفحه داخلی سررسید جمعه مشترک | سررسید 1400

صفحه داخلی سررسید اروپایی | سررسید 1400

الگوی جلد سررسید اروپایی | سررسید اروپایی 1400

الگوی جلد سررسید سلفونی جمعه جدا (23 فرمی) | سررسید 1400