برچسب ها: طراحی و چاپ تقویم رومیزی

سررسید وزیری سلفونی

مزایای سررسید اختصاصی

مزایای همکاری با نشر پیک فدک

...

انواع صحافی سررسیدها

صحافی دوخت: در صحافی دوخت برگه های تاخورده ی فرم های چاپ به هم دوخته شده و به جلد سررسید متصل می شوند. این نوع صحافی رایج ترین نوع صحافی سررسید است و قیمت مناسبی هم دارد ولی با توجه به زمانی که صحاف برای انجام آن گذاشته و موادی که استفاده شده ممکن است کیفیت بسیار بالا یا بسیار پایین داشته باشد....

درباره ما

...

الگوی لت سررسید سلفونی جمعه مشترک (20 فرمی)

الگوی جلد سررسید نوبت دهی رحلی | سررسید پزشکی 1400

خودکار تبلیغاتی | خودکار پلاستیکی | خودکار تبلیغاتی 1400

تقویم رومیزی اختصاصی | تقویم رومیزی 1400 | تقویم رومیزی اختصاصی 1400

تقویم دیواری چهار برگ بزرگ | تقویم دیواری 1400