برچسب ها: تقویم رومیزی 99

سررسید | سالنامه | سررسید 1400 | سالنامه 1400

سررسید نامه یا سالنامه دفتر یا کتابی است دست‌نویس یا چاپ‌شده که در مورد رویدادهای یک سال اطلاعاتی می‌دهد. سالنامه‌ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی، یا اجتماعی را پوشش دهند یا تنها به یک موضوع بپردازند. سالنامه می‌تواند شامل فهرست مناسبت‌های تقویم باشد که بنا به تصمیماتی اتخاذ شده‌اند تا یاد و خاطرهٔ حوادث، اتفاقات، یا انسان‌های نام‌آور را زنده نگه دارند. نوشتن سالنامه می‌تواند در مواردی چون حقوقی، بازرگانی، انبارداری یا تولیدی جنبهٔ قانونی داشته باشد....

صفحه داخلی سررسید جمعه مشترک برای جایگذاری ترام

تقویم 1400 | دانلود تقویم 1400 | دانلود رایگان تقویم 1400

تقویم رومیزی اختصاصی | تقویم رومیزی 1400 | تقویم رومیزی اختصاصی 1400

تقویم دیواری چهار برگ بزرگ | تقویم دیواری 1400

تقویم رومیزی آبرنگ | تقویم رومیزی 1400

تقویم رومیزی فانتزی ماشین | تقویم رومیزی 1400

تقویم رومیزی نفیس شبهای ایران | تقویم رومیزی 1400

تقویم رومیزی فانتزی شعرا | تقویم رومیزی 1400

تقویم رومیزی نفیس ایران | تقویم رومیزی 1400