• salnamefadak@gmail.com
  • 025-38803030
محصول مورد نظر خود را سرچ کنیدو سپس Enter را فشار دهید

انواع صحافی سررسیدها | سررسید ارزان 1402

شنبه, 17 مهر 1400

انواع صحافی سررسیدها | سررسید ارزان 1402

انواع صحافی سررسیدها:

    صحافی دوخت: در صحافی دوخت سررسید، برگه های تاخورده ی فرم های چاپ شده به هم دوخته شده و به جلد سررسید متصل می شوند. این نوع صحافی سررسید رایج ترین نوع صحافی سررسید است و قیمت مناسبی هم دارد ولی با توجه به زمانی که صحاف برای انجام آن گذاشته و موادی که استفاده شده ممکن است کیفیت بسیار بالا یا بسیار پایین داشته باشد.

    صحافی فنری و فنر دوبل: در صحافی فنری پس از پانچ شدن برگه های سالنامه، از رول های فنر بر روی برگه های پانچ شده ی سررسید استفاده می شود که کیفیت مناسبی دارد و از صحافی دوخت گران تر است.

    صحافی کلاسوری: همانطور که از نام آن پیداست، در این نوع صحافی برگه های سررسید پانچ شده و با استفاده از گیره های فلزی به جلد متصل می شوند. حسن این نوع صحافی سررسید در لت گذاری می باشد که به راحتی می توان تعداد دلخواه لت یا برگه های دلخواه را به سررسید اضافه کرد.

     صحافی چسب گرم: در این نوع صحافی چون چسب جامد به وسیله گرما به چسب مایع تبدیل می شود، به آن چسب گرم می گویند. صحافی چسب گرم نوع دیگری از صحافی سررسید است که نسبت به صحافی های دیگر سریعتر و ارزان تر است.

 همچنین سررسیدها با توجه به نوع آنها می توانند صحافی های متفاوتی داشته باشند، صحافی هایی از نوع فنری، فنری مارپیچی، کلاسوری و…